Akut Apandisit

Apandisit kalın bağırsağın başlangıç bölgesinde bir uzantı şeklinde olan apendiks denen bölgenin enfeksiyon sonucu oluşan durumdur. Apandisit, acil abdominal cerrahi gerektiren çocuklarda en sık görülen durumdur. Karın ağrısı ile başvuran çocuklarda %1-8 oranında görülmektedir. İleri yaş çocuk ve adölesanlar, küçük çocuklara göre daha sık apandisit geliştirmektedir.

Apandisit en sık apendiks lümenin tıkanmasından kaynaklanmaktadır. Tıkanıklık ve apendiks duvarının gerilmesi göbek çevresinde ağrı yaratır ve bu apandisitin tipik erken bulgusudur. Tıkanıklık aynı zamanda apendiks lümenin genişlemesine ve duvarın incelmesine neden olur. Apendiks lümen tıkanıklığını takiben bakterilerin çoğalması ile mukozal bariyer bozulur, duvara bakteriyel invazyon, duvar iskemisi, gangrene ve sonunda perforasyon(delinme) gelişir.

Klinik Bulgular: 

  • İştahsızlık
  • Göbek çevresinde ağrı(erken dönemde),
  • Ağrının karnın sağ alt bölgesine yer değiştirmesi,
  • Kusma (tipik olarak ağrıdan sonra ortaya çıkan semptom),
  • Karnın sağ alt bölgesine basmakla hassasiyet olması,
  • Ateş

Çocukluk yaş grubunda 1/3 oranında tipik bulgu vermemesi nedeniyle apandisitin tanısı özellikle küçük çocuklarda zaman zaman zor olabilmektedir. Geç tanı konması ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Tanıda kan tetkikleri ve Ultrasonografi yardımcı olmakla birlikte en önemli faktör ayrıntılı fizik muayene yapılmasıdır. Fizik muayenede Sağ alt kadranda hassasiyet, defans ve rebaund mevcuttur. Çocuk her iki topuğu aynı anda yere vurunca karın ağrısında artış hisseder. Çocuklar öne doğru eğilmiş biçimde yürür. Eğer apendisit patlamış ise tüm karında hassasiyet mevcuttur ve karın tahta gibi serttir.

İdrar yolu enfeksiyonu, gastroenterit, mezenter lenfadenit, üriner sistem taşları, over torsiyonu(dönmesi), over kistleri, kolesistit ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Tedavi:

Günümüzde akut apandisitin standart tedavisi laparoskopik apendektomidir. Akut apandisitlerde 1-2 gün, perfore apandisitlerde ise 5-7 gün hastane yatışı gerekir.

Sosyal Medyada Paylaş: